DANH SÁCH BÀI TEST

Các bài test IELTS Listening và Reading với nguồn từ các cuốn Cambridge IELTS cũng như các bài Actual Test, được trình bày giống với Computer-based IELTS Test 100%, đem lại trải nghiệm ôn thi tốt nhất cho người học

Product

IELTS Mock Test 2022 May Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 May Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 April Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 April Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 March Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 March Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 February Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 February Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 January Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

IELTS Mock Test 2022 January Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

IELTS TAKER BLOG

Cái bài viết trong IELTS TAKER BLOG cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các "IELTS TAKER", và hoàn toàn miễn phí!