DANH SÁCH BÀI TEST

Các bài test IELTS Listening và Reading với nguồn từ các cuốn Cambridge IELTS cũng như các bài Actual Test, được trình bày giống với Computer-based IELTS Test 100%, đem lại trải nghiệm ôn thi tốt nhất cho người học

Product

Cambridge IELTS 17 Test 4

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 17 Test 3

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 17 Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 17 Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 4

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 3

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 4

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 3

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

1 2 3 4

IELTS TAKER BLOG

Cái bài viết trong IELTS TAKER BLOG cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các "IELTS TAKER", và hoàn toàn miễn phí!