DANH SÁCH BÀI TEST

Các bài test IELTS Listening và Reading với nguồn từ các cuốn Cambridge IELTS cũng như các bài Actual Test, được trình bày giống với Computer-based IELTS Test 100%, đem lại trải nghiệm ôn thi tốt nhất cho người học

Listening LeaderBoard

#NameTestScoreTime
chung phamCambridge IELTS 13 Test 3927:48
Phạm ChungCambridge IELTS 17 Test 2927:51
Tuấn Phạm HữuCambridge IELTS 13 Test 2930:00

Reading LeaderBoard

#NameTestScoreTime
Khoi NguyenCambridge IELTS 15 Test 2936:29
Tuấn Phạm HữuCambridge IELTS 16 Test 3960:00
Xuan DangCambridge IELTS 10 Test 18.523:36
Product

Cambridge IELTS 17 Test 4

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 17 Test 3

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 17 Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 17 Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 4

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 3

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 16 Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 4

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 3

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 2

Listening: N/A

Reading: N/A

Product

Cambridge IELTS 15 Test 1

Listening: N/A

Reading: N/A

1 2 3 4

IELTS TAKER BLOG

Cái bài viết trong IELTS TAKER BLOG cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các "IELTS TAKER", và hoàn toàn miễn phí!