Xem các bài viết mới nhất của IELTS TAKER

Blog

Phrasal Verb với UP

Có rất nhiều phrasal verb được tạo ra với giới từ Up, và dựa vào ý nghĩa của phrasal verb, có thể chia chúng thành bốn nhóm cơ bản.