فرم درخواست همکاری با تیم بین المللی ترجمه همزمان

مورد توجه همکاران و مترجمان علاقه مند به همکاری با تیم بین المللی ترجمه همزمان. درصورتیکه سابقه ترجمه همزمان داشته و یا توانمندی مترجمی همزمان دارید، با پر کردن فرم درخواست اولیه و الصاق کردن رزومه کاری خود در یک صفحه به زبان فارسی به ایمیل وبسایت، ما را از علاقه مندی خود به همکاری با گروه ما مطلع فرمایید.

با تشکر

تیم بین المللی ترجمه همزمان، پایگاه اطلاع رسانی مترجمین همزمان ایران

 

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.