ثبت نام کلاسهای آنلاین زبان

با توجه به مشکلاتی که عمدتا” مربوط به محدودیت زمان (زبان آموزان و شرکت کننده گان آیلتس) می باشد، شامل بعد مسافت، ترافیک و تعدد و تلاقی کارها، کلاسها و کارگاههای آنلاین دکتر توکلی به درخواست بسیاری از زبان آموزان عزیز از تاریخ 15 خرداد 96 برگزار میگردند. لذا خواهشمندست اگر تمایل به شرکت در این کلاسها را دارید، فرم درخواست را پر کرده و برای این پایگاه بفرستید.

زمان و هزینه کلاسها متعاقبا” و پیش از شروع کلاسها به شما اعلام می گردد. در حال حاض تعداد 35 نفر ثبت نام نموده اند.

با آرزوی موفقیت برای همه شرکت کننده گان آزمون آیلتس

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.