Articles

یکی از اشکالات گرامری که باعث از دست دادن نمره در آزمون آیلتس می شود و برای شرکت کننده گان آیلتس مشکل فراوانی ایجاد می کند در استفاده از معرفه ها و مشخص کننده ها در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ است. متاسفانه شرکت کننده گان حتی با شرکت در کلاسها آیلتس آموزشگاهها هنوز قادر به استفاده صحیح از این موادر نیستند. استفاده ناصحیح از آرتیکل ها حتی در اساتید محترم نیز دیده می شود. این کلیپ راهنما جهت برطرف کردن این مشکل توسط استاد احمدرضا توکلی تهیه شده است. 

IELTS Exams Consultancy along with IELTS Classes, grouping & tutoring