مذاکرات و تنظیم قراردادهای بین المللی

   امور مذاکرات، ترجمه و تنظیم قراردادهای بین المللی

 انواع موافقت نامه های مشارکت و کنسرسیوم
 اسناد مناقصه و استعلام 
 موافقتنامه های مطالعات امکان سنجی و خدمات مهندسی و مدیریت پروژه 
 قراردادهای عملیاتی پروژه
 قراردادهای لیسانس
 موافقتنامه های تأمین 
 قراردادهای خرید و اجاره 
 تضمینات قراردادی
بیش از سالها سابقه مشارکت در بردهای تخصصی، ترجمه شفاهی، مذاکرات بین المللی و تنظیم قراردادهای بین المللی 

021-22632150-1

 


Negotiations, Interpretation & Drawing up International Contracts 
(Industrial, Commercial, Engineering, Registration, Financial, Purchase & sales, leasing, joints and guarantees) 
• Consortium & Joint Venture Agreements
• Letter of Tender & RFS
• Feasibility Study Agreements & Project Management Contracts
• Project Construction Contracts
• License contracts
• Budget Agreement in Project Scopes and Project Funding Agreement
• Sale and Purchase Contract & Lease Agreement
• Guarantees 
Mr. Ahmadreza Tavakoli, with over 10 Yrs of experience in professional interpretation & negotiation boards & drawing up International Contracts
My Contact Info: 
Phone:London +447924550670 & ِ Doha, Qatar +97466623754,

Tehran +98-21-22632150 & Mob: +989121901941(work)
Address: No 1236, Mirdamad Blv, Tehran, Iran.

سوالات خود را در انجمن ترجمه همزمان مطرح کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

IELTS Exams Consultancy along with IELTS Classes, grouping & tutoring