اعزام مترجم همزمان همراه (حضوری- همزمان- شفاهی)

در این خدمات، بهترین مترجمین ایران به شرح زیر اعزام می گردند:

1) مترجم همزمان حرفه ای کنفرانس (با هدفون)

Simultaneous Conference Interpreter:

مترجم کنفرانس ها، همایش ها و سمفوزیوم های بین المللیT کلاس ها و ورک شاپ های تخصصی.

2) مترجم شفاهی مسلط به امر ترجمه همزمان جلسات Consecutive Interpreter:

و همچنین مترجم مسلط بر مکاتبات بازرگانی اداری و کارشناس امور تجاری بین الملل (در موارد صادراتی یا وارداتی)

3) مترجم شفاهی همراه Escort Interpreter:

به عنوان “مترجم همزمان همراه” هیات های خارجی و تشریفات میهمانانت خارجی

4) مترجم حضوری برای غرفه نمایشگاه داخلی و خارجی Exhibition Translator:

اعزام مترجم  همزمان همچنین برای نمایشگاه ها و سفرهای تجاری داخل و  سفرهای تجاری خارج از کشور نیز میسر می باشد.

درصورت تماس بی پاسخ پیغام گذاشته تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم. چون ما اکثرا در حال ماموریت کاری و انجام ترجمه همزمان هستیم، و برای تمرکز بیشتر حواس در داخل کابین ترجمه همزمان، گوشی مترجمین ما خاموش میباشد، و یا بعضا با خود گوشی داخل نمیبرند، و یا فرصت کافی برای پاسخ در زمان تماس شما، بعضا وجود ندارد. 

تیم بین المللی ترجمه همزمان, پایگاه اطلاع رسانی مترجمین همزمان ایران,

آدرس: تهران- شريعتي، بالاتر از ظفر جنب بیمارستان ایرانمهر، کوچه افسر، پلاک 8، طبقه اول،واحد 18

تلفن دفتر: 22632150

موبایل: 09121901941

Email: tarjomeh@ieltstaker.com

مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه مترجم همراه
ترجمه همزمان- ترجمه همزمان حضوری و شفاهی- تیم بین المللی ترجمه همزمان- پایگاه اطلاع رسانی مترجمین همزمان ایران،
- تیم بین المللی ترجمه همزمان- پایگاه اطلاع رسانی مترجمین همزمان ایران،
ترجمه همزمان بزرگترین کنفرانس های تخصصی ایران- تیم بین المللی ترجمه همزمان- پایگاه اطلاع رسانی مترجمین همزمان ایران،
- تیم بین المللی ترجمه همزمان- پایگاه اطلاع رسانی مترجمین همزمان ایران،
ترجمه همزمان در مرکز همایشهای صداوسیما، – تیم بین المللی ترجمه همزمان- پایگاه اطلاع رسانی مترجمین همزمان ایران،

سوالات خود را در انجمن ترجمه همزمان مطرح کنید

IELTS Exams Consultancy along with IELTS Classes, grouping & tutoring